درباره ما

درباره انجمن اندودانتیست های ایران

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگ بناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

تیم ما را بشناسید

دکتر عباسعلی خادمی دکتر عباسعلی خادمی
دکتر عباسعلی خادمی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمدحسین نکوفر دکتر محمدحسین نکوفر
دکتر محمدحسین نکوفر
عضو هیئت مدیره
دکتر سعید ساعی دکتر سعید ساعی
دکتر سعید ساعی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مجید کاظم دکتر مجید کاظم
دکتر مجید کاظم
عضو هیئت مدیره
دکتر محسن امین سبحانی دکتر محسن امین سبحانی
دکتر محسن امین سبحانی
خزانه دار هیئت مدیره
دکتر علی حائری دکتر علی حائری
دکتر علی حائری
عضو هیئت مدیره
دکتر سمیرا شاه سیاه دکتر سمیرا شاه سیاه
دکتر سمیرا شاه سیاه
بازرس علی البدل هیئت مدیره
دکتر علی کاظمی دکتر علی کاظمی
دکتر علی کاظمی
عضو هیئت مدیره
دکتر سید محسن حسینی گوشه دکتر سید محسن حسینی گوشه
دکتر سید محسن حسینی گوشه
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر بابک فرزانه دکتر بابک فرزانه
دکتر بابک فرزانه
عضو علی البدل دوم هیئت مدیره
دکتر حسین اکبری دکتر حسین اکبری
دکتر حسین اکبری
بازرس هیئت مدیره