درباره ما

درباره انجمن اندودانتیست های ایران

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكيل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگ بناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

تیم ما را بشناسید

دکتر حسین اکبری دکتر حسین اکبری
دکتر حسین اکبری
بازرس هیئت مدیره
دکتر علی کاظمی دکتر علی کاظمی
دکتر علی کاظمی
نایب رییس هیئت مدیره
دکتر سعید ساعی دکتر سعید ساعی
دکتر سعید ساعی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مجید کاظم دکتر مجید کاظم
دکتر مجید کاظم
عضو هیئت مدیره
دکتر محسن امین سبحانی دکتر محسن امین سبحانی
دکتر محسن امین سبحانی
خزانه دار هیئت مدیره
دکتر علی حائری دکتر علی حائری
دکتر علی حائری
دبیر هیئت مدیره
دکتر سید محسن حسینی گوشه دکتر سید محسن حسینی گوشه
دکتر سید محسن حسینی گوشه
عضو علی البدل هیئت مدیره