نامه ”مهم” جامعه دندانپزشکی ایران به ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی

0

نامه ”مهم” جامعه دندانپزشکی ایران به ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی
تاریخ نامه : ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹

استاد ارجمند
جناب آقای دکتر ظفرقندی
رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۹۹/۱۷۳۳۷۴ مورخ ۹۹/۴/۳۰ جامعه دندانپزشکی ایران و برگزاری جلسات متعدد با معاون محترم فنی و نظارت سازمان و نیز در راستای تحقق بند ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به آرزوی دیرینه جامعه پزشکی تبدیل شده است، کمیته تدوین تعرفه های جامعه دندانپزشکی ایران با همکاری انجمن های علمی – تخصصی دندانپزشکی هزینه تمام شده خدمات دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ را محاسبه نموده است که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.
امید است با پیگیری های نمایندگان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه و سایر سازمانها، کاهش مشکلات جامعه پزشکی را شاهد باشیم.

دکتر علی تاجرنیا
رییس هیات مدیره
جامعه دندانپزشکی ایران

واکنش خود را انتخاب کنید!
دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.