برگزاری موفق ژورنال کلاب های مشترک رزیدنتهای رشته اندودانتیکس دانشکده های شهر تهران

0

بدنبال برگزاری موفق ژورنال کلاب های مشترک رزیدنتهای رشته اندودانتیکس دانشکده های شهر تهران ؛ در دوران اپیدمی ویروس کرونا ؛ ژورنال کلاب های مذکور به نحو موثرتری و در عرصه بین المللی با نقد مقالات مهم سال و با حضور نوسیندگان مقالات بصورت مجازی برگزار گردید . با همت و درایت استاد عزیزمان جناب آقای دکتر محمدحسین نکوفر ؛ ریاست کمیته بین الملل انجمن اندودانتیست های ایران ؛ میزبانی ژورنال کلاب های APEC به بخش اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار گردیده است

واکنش خود را انتخاب کنید!
دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.