پرسش و پاسخ

آیا استفاده از آپکس فایندر می تواند جایگزین فیلم رادیوگرافی باشد؟ (طرز استفاده از آپکس فایندر را بطور مختصر توضیح دهید؟)

آپکس فانیدرهایی که امروزه وجود دارند از وقت بالایی برخوردار هستند و تنگه آپیکال را در اغلب موارد به ما نشان می دهند. با این وجود در درمان ریشه باید بعد از تعیین طول با آپکس فایندر و طول کارکرد باید با رادیوگرافی چک و تایید شود.

دستگاههای آپکس فایندر نمی توانند نیاز به رادیوگرافی را به طور کامل از بین ببرند چرا که رادیوگرافی علاوه بر کمک به تعیین طول کارکرد، اطلاعاتی در رابطه با آناتومی دندان و مشکلات موجود در کانال نیز ارائه می دهد که دستگاه آپکس فایندر از انجام آن عاجز است.

استفاده از این دستگاهها زمانی بهترین نتایج را نشان می دهد که دیدن قسمت آپیکال بدلیل وجود دندان نهفته در آن ناحیه، وجود توروس، چگالی بالای استخوان یا ریشه های روی هم افتاده امکان پذیر نباشد.

از این وسایل می توان در درمان بیماران حامله و بچه هایی که فیلم رادیوگرافی را تحمل نمی کنند استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای مفید این دستگاه در زمانی است که دندانپزشک به سوراخ شدن (پرفورشین) ریشه مشکوک شده است.

نکاتی در مورد کار با دستگاه آپکس فایندر:

این دستگاه ها دارای یک گیره لبی است که در گوشه دهان بیمار قرار می گیرد و یک گیره فایل که به فایل متصل می شود.

هنگام کار با آپکس فایندر وجود مایع یا خون در پالپ چمبر می تواند باعث خطای دستگاه شود (چون باعث ارتباط کانالها به هم می شود) ولی وجود مایع در کانال مشکلی ایجاد نمی کند.

برای اندازه گیری صحیح طول کارکرد، فایل متصل به گیره دستگاه را تا حدی داخل کانال پیش می بریم که دستگاه عدد صفر (آپکس) را نشان دهد و سپس عبور کند (از آپکس رد شود) فایل را کمی خارج می کنیم تا دوباره به عدد صفر و 5/0 میلی متری آپکس بر گردد که این نقطه طول کارکرد مناسب است.

هنگام درمان دندان و کار با آپکس فایندر، گیره لبی بهتر است در طرف مخالف دندان تحت درمان قرار گیرد. مثلا اگر دندان سمت چپ در حال درمان شدن است گیره لبی در گوشه راست دهان بیمار قرار گیرد. وقتی که شارژ دستگاه نزدیک به اتمام است ممکن است باعث خطای دستگاه شود و طول کارکرد را درست نشان ندهد.